Hoofstuk 4 Die Betekenis van die Boek en die Perde

Hoofstuk 4 Die Betekenis van die Boek en die Perde

Weereens maak ek ook gebruik ek William Hendriksen, Charles Alexander en Kim Riddlebarger.

Openbaring 6 is weereens vir die Kerk deur verdrukking en nie na die sogenaamde Wegraping nie.

Dan 12:4  En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder

Daniel se profesie was verseël tot die eindtyd, omdat die Ou Testamentiese heiliges nie kon begryp hoe God die Messiaanse tydperk van seëninge tot stand sal bring nie. Die progressiewe openbaring van God se historiese verlossing betrokkenheid met die mens het hulle net gedeeltelik begryp. Daar was nie ʼn direkte kennis van die persoon en werk van Jesus Christus nie. Maar met die opstanding en hemelvaart van Jesus Christus wat nou ʼn histories feit is, het die eindtye uiteindelik aangebreek. Toe Jesus Christus die dood en die graf oorwin het, het die menslike geskiedenis in die finale fase van verlossing betree. So met die koms van Christus sewe honderd jaar na Daniel is, wat geseël was, geopen en het die eindtye gearriveer.

Die volgende is Baie belangrik en moet begryp word vir die ware interpretasie van Openbaring:

Vanaf hierdie gedeelte van oordele, gaan ons ʼn series van oordele vind wat in ʼn sikliese wyse gaan plaasvind.

1.      Daar is die sewe seëls van oordele in Openbaring 6:1-8:5

2.      dan die sewe trompet oordele in Openbaring 8:6-11:19

3.      dan die sewe engele met die skale van grimmigheid in Openbaring 16.

Ons moet nie die dele in Openbaring lees asof dit historiese verhale is waar die sewe seëls oordele in kronologiese tye plaasvind nog voor die trompet oordele nie, en dan in ʼn ander tydperk die skale oordele (die finale oordele) by die einde plaasvind nie. Nee, in die apokaliptiese literatuur is die drie oordele en verdrukking dieselfde oordele wat herhaal word en siklies oorvleuel. Johannes bekyk elke herhaling van die drie (maar dieselfde) oordele vanuit ʼn ander aanslag. Soos ʼn rolprent dieselfde drama maar vanuit ʼn ander hoek. Daarom, wat uitgebeeld word in die oordele van die sewe seëls, dek die hele periode van die tyd tussen Christus se eerste en tweede koms. Dieselfde is waar van trompet en die skale oordele-die enigste verskil is dat elk van die 3 stadiums van oordele is in meer detail en meer intens namate die einde naderkom. Soos ons vorder vanaf die seëls na die trompet na die uitstorting van die skale deur die engele sal ons die meer intense van God se oordele oor die Draak, die dier en die valse profeet aanskou, en ook diegene wat hulle aanbid. Ook sal ons ʼn groter mate ʼn geweldadige reaksie sien vanaf die Draak en sy dienaars wanneer hulle oorlog maak teen die heiliges voor hulle vasgestelde einde kom. Daarom dek al hierdie drie series van oordele die hele tydperk van die kerk wat, hoe nader die einde hoe groter die aanslag op die Kerk tot voor die einde van die tydperk in die dae net voor onse Here se wederkoms. Elke series gee ook ʼn bietjie meer van die toekomstige detail.

Elke afsonderlike siklus van oordele asook verdrukking en vervolging het plaasgevind, vind plaas en gaan plaasvind gedurende die tydperk van die Kerk tot net voor Jesus se koms. Ons sal later die rol van die antichris bespreek.

Vervolging en groot Verdrukking:

Gedurende Paulus, Johannes van Patmos se tydperk vind daar vervolging plaas deur die Jode en Romeinse Keisers. Ons dink aan al die Apostels, Felicita en Perpetua, die Roomse kerk deur die eeue, Bunyon, Knox, Luther, Calvyn, Farell, Rutherford. Islam wat  daagliks vervolg en tot huidig Christene onthoof. Kommunisme, soos Wurmbrand en John en Betty Stam in China wat onthoof is. Hulle babetjie is al wat oorleef het en leef vandag in Amerika. Hindoe wat sendelinge en die Australiese sendeling se kinders aan brand steek en derduisende ander Christene word en sal in ʼn meerdere mate soos die eindtye vorder vervolg word. Lees maar Martyr se boek oor die martelare. Dit is die doel van Openbaring om die lydende Kerk te bemoedig dat Christus regeer ten midde van lyding.

Oorloë, rampe, peste, hongersnood, terreurdade die oordele van die perde ruiters, die trompette en die engele se skale.

Ons kyk maar net na die laaste twee wêreldoorloë, die uitwissing van die Jode saam met Christene en ander minderhede deur Hitler. Die uitwissing van die Armeniane  deur die Moslems in 1915 waar miljoene dood is. Pol Pot wat miljoene Kambodjane uitgewis het in 1970. Stalin het miljoene mense vermoor. Die swart en die groen perd het voort gegaan en gaan nog voort om die vrede weg te neem op die aarde. Soos ons vandag die koerant lees in 2010 sien ons hoe in 1998 minstens een miljoene mense uitgewis is in die Republiek van die Kongo en dit gaan nog steeds voort, die verkragting van duisende vroue in die Kongo sonder dat daar iets daadwerklik aan gedoen word. Die mense slagting in Ruanda en Burundi, die slagting in Liberië. Sedan, Sumalië se Moslems teen Christene asook Nigerië. Mense lewens word goedkoper, wat is ʼn miljoen wat sterf in Afrika se barbaarse geskiedenis. ʼn Paar miljoen laat net die wenkbroue vandag lig. Maar maak jy ʼn renoster dood vir sy horing, dan moet jy die wêreld hoor in opstand kom.

Dit is amper lewensbelangrik om Openbaring reg te begryp; as vir die Kerk van Johannes se tydperk geskryf. Onder die lyding van die oordele en meestal verdrukking van daardie tyd is die Kerk bemoedig deur die briewe van Openbaring. Die oordele en verdrukking gaan wel voort en neem dramaties toe soos die verlossings geskiedenis ontvou volgens die Raad van God met sy ruiters, trompette en skale gedurende die tydperk van die Kerk. Die drie parallelle oordele as siklies en oorvleuel, dit dek weereens die tye van die begin van Christus tot sy wederkoms, soos die musiekspel Bolero, van sag na hard gaan tot die dramatiese vinnige tempo en oorverdowende klanke by die einde, so openbaar hierdie seëls, trompette en skale die einde van die wêreld in ʼn toenemende mate aan.

Die Verborgenheid van die Ruiters en die Vier Perde

Inleiding:

Ons moet nie vergeet nie, ons is nog altyd besig met die briewe van Johannes om die martelare te bemoedig in die tyd van vervolging en verdrukking. Die 4 perde met die oordele is nogtans in diens van God om sy Raad van Sy wil uit te voer ten einde alles onder Sy heerskappy te plaas. Al vier perde en ruiters is simbolies van die totale tyd van vervolging, verdrukking en swaarkry deur die tydperk van die Kerk. Die resultaat is om gelowiges in die tye nie te laat vrees nie en dat Hy in beheer is nieteenstaande die verdrukking waardeur die lewende Kerk op aarde saam met die ongelowiges gaan. God stuur plae na Egipte om die trotse Farao nederig te maak, en sy mense te laat gaan.

Hab. 3:5  Voor Hom uit loop die pes, en ‘n koorsgloed trek uit agter Hom aan

Die Pes wat vooruit gaan, wat al die eersgeborenes van Egipte in een nag laat sterf het; die plaag van die hael, was vuur gemeng met hael, brandende siektes. Alles is aan die Here se voete, alles is onder sy bevel, Hy sê, gaan, dan gaan hulle, kom, dan kom hulle, doen dit, dan doen hulle dit.

Hab. 3:8  Is dit teen riviere, o HERE, teen die riviere, dat u toorn ontvlam het? Of geld u grimmigheid die see dat U ry met u perde, u oorwinningswaens?

Hab. 3:9  Heeltemal ontbloot is u boog; besweer is die pyle deur die woord. Sela. Tot riviere splyt U die aarde.

Hier is dit duidelik die simbole van perde vir oorwinning en straf, die Boog wat Christus uit sy skede uithaal en die pyle is alreeds uitgeskiet. Die simbool van Christus se wraak, oorlog. Net soos die vier perde in Openbaring, die Een op die wit perd Christus (volgens my en Hendriksen en Alexander) en die ander onder sy bevel vir oordeel. (Riddlebarger beskou die ruiter van die wit perd as Christus se dienaar). Die groen perd, die laaste ruiter het die pes en die koorsgloed van siekte wat voor en agter hom aangaan net soos in Habakuk 3:5.

Open. 5:1  En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.

Wanneer die geestelike gordyn sywaarts geskuif word en die droomgesig vir Johannes op die toneel verskyn dan is hierdie skouspel figuurlik, weereens heirogliewe wat geïnterpreteer moet word. Dieselfde as ekstatiese tale in Korintiërs wat as tekens vertaal moet word, net soos in 1 Kor. 14:2 wat ekstatiese spraak is, wat ook ʼn element in Hellenistiese godsdienste gehad het en bevat ʼn simbool van heilige inspirasie, Woorde is simbole, tekens en die interpretasie van inspirerende woorde van die evangelie het ʼn heilige interpretasie nodig deur die Gees van God aan die mens toebedeel wat die ongelowige nie kan begryp nie, al verstaan hy die woorde maar begryp nie die betekenis nie.

Die boek is die simbool

God sit nooit op ʼn troon nie. Hy het nooit ʼn boek in Sy regterhand gehou nie, dit simboliseer Sy regerende en uitvoerende outoriteit in die heelal. Dit verteenwoordig God se ewige plan, Sy verklaring wat alle dinge insluit. Dit simboliseer God se doel met die algehele heelal dwarsdeur die geskiedenis, met betrekking tot alle skepsel ten alle tye en tot alle ewigheid. Dit is vol aan beide kante geskrywe. Dit is die ondeurgrondelike diepte van die Uitvoerend Raad van God van Sy voorkennis en Wysheid.

Die Sewe Seëls

Wie is Waardig om die Seëls oop te maak?

ʼn Man van smarte, verdruk, krank en deurboor. Mat 11:29  want Ek is sagmoedig en nederig van hart...Een wat na Sy troon ry op ʼn Esel. Johannes verwag ʼn leeu? hy sien ʼn Lam. Hierdie sien jy nie in hedendaagse teologie nie. Nog minder het die Jode so ʼn Koning verwag. God kom nie met sy verlossing soos ʼn magtige enjin wat deur die historiese verlossings drama kom en alles in Sy pad wegvee nie maar kom in sagmoedigheid, nederigheid, genade en liefde en dan ook met dood en die graf. So is Satan verslaan, nie een soos die Satan nie, wat trots in sy donker en gevalle gees is. Satan se eie rebellie het hom verslaan. Ps. 50:21...  Jy dink Ek is net soos jy!.. 

Dit is die Een wat waardig is om die seëls oop te maak, dit is die Een wat die heelal regeer deur die Lam, Christus se beloning en ons bemoediging vir alle vervolgdes, in alle tye volgens God se plan. Die Leeu, wat die Satan verslaan het, tot die uiterste die volle wraak van God verdra het, en Homself as die versinnebeelding van die Leeu van Juda openbaar , die Wortel van David, en die Lam van Offer. Johannes se trane is ons trane, as daar nie een was wat die seëls kon breek nie dan is ons verlore.

Die Lam staan tussen die troon en die vier en twintig ouderlinge, soos geslag, die offerhande vir die Ou en Nuwe Testamentiese Kerk. Eks. 12:13  Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan.

Hierdie Lam, onse Here Jesus Christus, het sewe horings, Sy krag en outoriteit, en sewe oë, want Hy is volmaak gevul met die Heilige Gees. God verlaat nie die troon nie, maar Christus, is op die troon saam met die Vader, die troon van die Vader en die Lam. Die Koning oor die Heelal.

Alle dinge sal op die uiteinde vir God moet loof en verheerlik: Die troon regeer. Gevolglik hoef gelowiges nie bevrees wees in tye van vervolging, verdrukking en angs nie. Dit is altans die rede vir die briewe van Openbaring vir die Kerk.

Ek moet byvoeg dat van die postmoderne teoloë, met hulle globale sameswering teen Jesus, sommige in opleiding by universiteite, sogenaamde nuwe hervormers (ketters) wat nie vervolg word deur die Nederduitse Gereformeerde se Kerk nie en die Naam van Kerk nie meer waardig is nie, en sodoende verwerp moet word as die ware ecclesia van God. Daar moet vervolging van ʼn groot verdrukking wag op die Kerk, dit is al wat die Kerk sal red om sogenaamde sinodes wat in glaspaleise sit sonder om die lasteraars te beoordeel en uit die Kerk te werp, wat Jesus verloon, tot inkeer te skud, nog sal die wêreld eenmaal geskud word.

Die Opening van die Seëls

Eerstens is die VIER PERDERUITERS nie agtereenvolgende fases van die geskiedenis nie, maar spelers op die toneel van die geskiedenis. Dit is nie 4 ruiters van die Romeine Keisers nie of enige ander verwysing na persone in die geskiedenis nie.

Kortliks is die een die Kaptein en die ander drie is diegene wat wag vir die Een op die wit perd se opdrag. Die eerste is Christus en die ander drie is die knegte wat die heilige wraak uitvoer in opdrag van Hom in die verloop van die geskiedenis. Soos die simboliek in Sagaria die betekenis van krag, terreur, oorlog, straf en oorwinning is, so is dit hier in Openbaring. Sag. 1:8  Ek het in die nag ‘n gesig gesien—daar was ‘n man wat op ‘n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar bruin, vos en wit perde. Die voorste ruiter is die HERE soos Sag. 1 verder beskryf.

Open. 6:2  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Die vorige hoofstuk vertel ons van Christus, die oorwinnaar, die Leeu, die perd is wit, die ruiter het ʼn kroon. In Openbaring sien ons dieselfde oorwinnaar op ʼn wit perd, wat Christus beskryf  die Koning van Konings, die Heer van Here. “oorwinnaar en om te oorwin.” Laat die Apokalips sy eie simboliek verduidelik? Onthou die simboliek van die Apokalips is gewortel in die Ou Testament. Om die beeld as ʼn antichris op die wit perd te beskrywe is ʼn kardinale fout om Christus as Satan te omskrywe. Hierdie Futuristiese sienswyse wond die Kerk. Dit is ʼn gruwelike fout van eksposisie, wat ver draende gevolge het vir die begrip van alle profetiese skrifte. Die idee van Christus as oorwinnaar is ʼn draad dwarsdeur die geniale doel van Openbaring.

Ps. 45:3  Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid;:4  ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!:5  U pyle is skerp (volke val onder U!); hulle tref in die hart van die Koning se vyande.

Die Skrif self beskryf wie die ruiter is, in die volgende gedeelte:

Ps. 45:6   U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.

Verwys dit na Christus? Ja!

Heb. 1:8  maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer;

Kyk ook weer na Sag 6:1-8, die vier waens. Rooi, swart, wit en bont agente van God se oordeel oor teenstanders van Sy woord. Die vier simbolies, soos gewoonlik profeties van die Universale oordeel oor al die nasies en hier veral verwysend na die beskerming van die verlostes.

Die eerste Ruiter is die Seun van God wat die mag van die Here lei wat die kroon van universale oorwinning gegee word. Hierdie Ruiter gee die bevel aan die magte van oorlog, hongersnood, peste en verdrukking, oordele oor die aarde, die aardse mag, die opbreek van aardse vrede, die vernietiging van aardse rykdom en die vernietiging van aardse lewe, dit is wat die laaste drie perde simboliseer soos ons sal sien. Weereens word ons nie moeg om te sê dat dit deur die hele tydperk van die kerk plaasvind tot die wederkoms en oordeel van Jesus. Jer 14:12  As hulle vas, luister Ek nie na hulle gesmeek nie; en as hulle brandoffer en spysoffer bring, het Ek in hulle geen behae nie; maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak Ek hulle tot niet.

Die verklaring dat die ruiter op die witperd die antichris is, is ʼn refleksie op die swak eksegese en hermeneutiek van die dispensasioniste wat die Pre-millennium sienswyse aanhang. Eksposisie behaal hulle laagste punt hier onder die Futuriste. Hulle het gefaal om enige ware teoloë voort te bring. ja, Dave Hunt, ja, Jacob Prasch, ja, Walfoord, ja, Johan Malan, ja, Derby, ja, Scofield, ja, Irving ens, ens.

Hierdie oordele is nie vir die mense van God nie maar vir die ongelowige van hierdie wêreld in hulle verdrukking en haat vir die Kerk en sy getuienis. Dat die kerk deur verdrukking sal gaan is duidelik maar tog in bewaring sal bly is ook duidelik. Soos tussen die Israeliete en die Egiptenare in die dae van plae, was daar lig, lewe en vrede in hulle huise.  Ps. 33:19  om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Tog moet ons onthou dat die graan, die olie en die wyn simboliseer geestelike waardes. Hier is die Woord van God, die predikring van Christus, die soet, standhoudende, verfrissende, bediening van die Gees van God. In die mees verdrukkende omstandighede sal die Kerk haar bemoediging kry. Die onregverdiges sal honger ly en diegene wat honger en dors na die geregtigheid sal goed gevoed wees.

Die oordele van Openbaring 6 is nie vir die gelowiges nie, alhoewel daar swaarkry sal wees, maar vir die ongeredde korrupte wese in hulle verdrukking van die Kerk.

Die Rooi Perd.

Open. 6:4  En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot swaard is aan hom gegee.(machaira)

Hendriksen beskou dit as die vervolging van die kinders van God en nie oorlog nie. Hy behandel breedvoerig. (More Than Conquerors, bl 101) Ons kan net noem dat die woord groot swaard (machaira) is ʼn swaard van offerandes, dit is die woord in Gen. 22;6,10 in die verhaal van Isak. Dieselfde as in Openbaring 6:4. Kom ons dink maar aan die martelare deur al die eeue, geen eeu is sonder martelare nie, ʼn ruiter op ʼn rooi perd wat altyd die Kerk vervolg. Ons berusting is dat die machaira is in die hande van God. Die Lam regeer ten midde van vervolging.

Die Swart Perd.

Open. 6:5  ...daar was ‘n swart perd; en hy wat daarop sit, het ‘n skaal in sy hand. :6  En ek het ‘n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: ‘n Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie

Jy kon van gars lewe maar nie jou familie met koring aan die lewe hou nie. Indien jy geld het kan jy dit bekostig. Olie en wyn wat al die gemak van die lewe simboliseer is ook buite die bereik van die arme. Die ryk lewe in gemak en die arme kan nie liggaam en siel aanmekaar hou nie. Die antwoord is handliggend wie die armes is, die gelowiges. Gedurende Johannes se tyd het die gelowige sy werk verloor kon nie aan enige gulde behoort het nie. Was dit ook nie so gedurende die eeue nie dat die ware Christen onderdruk word. Dan praat ek natuurlik nie van diegene van die wêreld nie. Hierdie vorm van vervolging is ook ʼn instrument in die hand van Christus vir die uitbreiding van Sy koninkryk. Die ruiters simboliseer die hele tydperk van die Kerk waar die wêreld die Kerk vervolg in alle maniere denkbaar. Die Kerk ly gewis onder die verdrukker maar die Kerk is bemoedig deur die wete dat Jesus het alles in beheer en wraak kom Hom toe.

Die vaal of groen perd

Open. 6:8  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.

Die aaklige sieklike kleur simboliseer siekte en dood. Die gelowige saam met die ongelowige, maar beperk tot ʼn vierde van die aarde, nogtans onder God se Raad en wil. Eseg. 14:21  Want so sê die Here HERE: Hoeveel te meer as Ek my vier kwaai gerigte, swaard en hongersnood en wilde diere en pes, op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei!

Eseg. 14:22  Maar kyk, daarin sal oorbly wat ontvlug, wat uitgebring word, seuns en dogters; kyk, hulle kom uit na julle toe, dat julle hulle weg en hulle handelinge kan sien, en julle getroos kan word oor die onheil wat Ek oor Jerusalem gebring het, oor alles wat Ek daaroor gebring het.

Hier ly die gelowige saam met die ongelowige. Die swaard hier is ook verskillend dit is die rhomphaia. Hier is oorlog, soos die rhomphaia wat Goliat se kop afgekap het. Ook die gebruik daarvan in Open. 2:16; 19:21. Ook word melding gemaak van hongersnood en pes die oorsaak van oorlog. Die swart dood, die Bubonic plaag. In 1 Samuel 5-7 vyf goue geswelle en vyf goue muise, want dit is een plaag oor hulle almal en oor julle vorste. In al die gevalle was die simptome ronde swelsels, of limf kliere, die emerod is ʼn plaag swere, in beide die gevalle is die swelsels ook in die lies, dit is ook in die teenwoordigheid van rotte, die epidemie het vinnig versprei.

1Sa 6:5  Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise wat die land verniel,   Hy het naamlik onder die volk sewentig man en vyftig duisend man gedood, Baie is gedood, die siekte het die mense van Asdod vernietig, en die inwoners van Gath geraak. Daarna was daar baie bekerings asook godsdienstige disintegrasie deur van rampe soos hierdie.

Die woord Hades (doderyk) word gebruik vir dooie sondaars, vir diegene wat sterf en hel toe gaan is alles in een: dood, Hades, hel. In die volgende perikoop sal ons sien wat met diegene gebeur wat in die geloof sterf gedurende die tydperk van die kerk en vervolging.

Die Martelare onder die altaar.

Open. 6:9  En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.

Is Abel, die eerste martelaar nog onder diegene onder die altaar, ja simbolies maar tog is hy in Abraham se boesem.

Hierdie martelare is nie die getal Jode wat sterf gedurende die sogenaamde 7 jaar van groot verdrukking nie soos die Wegrapers beweer maar die edele martelare vanaf Abel, die volle getal martelare van die Kerk van Christus van begin tot einde van die historiese verlossings betrokkenheid van God met die Kerk. Daar sal geen gestoffeerde troon op die aarde vir Christus met ʼn sogenaamde vrederyk wees nie.

Tot so laag het die profetiese teorie gedaal toe die Irvingiete van London die beheer oorgeneem het om Openbaring te interpreteer slegs 170 jaar gelede. Slaafs het Derby, Scofield en kie hom nagevolg, iets nuuts, nuwe openbaring opgediep uit die moeras van Satan se impies.  Lees maar gerus alles oor ware Israel in die artikels op die webwerf.

Ons moet weereens onthou die visioen is simbolies. Onder die altaar van offers, die bloed wat gevloei het vir die sonde, maar hier is die altaar die Here Jesus se offer waaronder die gestorwe heiliges is wat vir die geloof gesterf het. Hulle lewe as ʼn offer uitgegiet het ter wille van die verlossings soenoffer van Christus waaraan hulle vasgehou het tot die einde toe.

Open. 6:10  En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?

Hierdie siele roep uit, “Wanneer wreek U,” nie ons wraak nie maar God se wraak. Gen 4:10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. So roep Abel se bloed soos ʼn stem, So roep Jesus se bloed dan ook soos ʼn stem vir versoening uit.

Luk 23:34  En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Net so het Stefanus gebid met sy martelaars dood, die wraak kom God toe indien ons dit in Sy hande laat en die ander wang draai. Hier is die groot verskil tussen Moslem en Christen, die Moslem neem vir sy god die wraak en beskerm hom asof hy nie werklik dit self kan doen nie. Maar die ware Christen laat die wraak aan God oor en soet en ʼn verskrikking is daardie wraak, nie altyd op die oomblik nie maar eendag is die vergelding.

Open. 6:11  En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Net God weet wanneer die groot oordeel finaal sal kom, slegs Hy weet in Sy Raad wat vasgelê is in ewigheid wanneer die volle getal siele sal wees en ons word bemoedig met nog ʼn klein tydjie. Terwyl ons ly en sug onder aardse jukke, moedeloos en ontmoedig, terwyl ons vashou aan ons verlossing, aan DIE GELOOF, sê die Here nog ʼn klein tydjie, dan skep ons weer moed om aan te gaan, die verlossing is naby. Dit kan die dood wees wat ons verlos uit ʼn pynigende siekbed, ons stryd teen die wêreld, sommige in vervolging, NET ʼn KLEIN TYDJIE sê die Here.

In Hoofstuk 5 gaan ons die finale Oordeel aanskou die sesde Seël.  

Genade slegs genade

Nico Engelbrecht